National Emblem of India logo JJM - Reports
Department of Drinking Water and Sanitation Ministry of Jal Shakti (GOI)
Main Menu
National Emblem of India logo
JJM - Reports
Department of Drinking Water and Sanitation
Ministry of Jal Shakti (GOI)
Skip Navigation LinksHome > National Wash Expert Wise Field Visit Report
National Wash Expert Wise Field Visit Report
S.No. Name of National wash Expert States No. of District visited No. of Village visited No. of Village rated under Satisfactory Satisfactory: but improvement needed Unsatisfactory: immediate action needed
1 Star 2 Star 3 Star 4 Star 5 Star
Total 143 156 2121 32 167 766 1052 104 372 1539 210
1 A. K. Gupta 3 3 31 0 1 20 10 0 3 21 7
2 ABANI KUMAR MANDAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ABDUL RAHIM KHAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ajay Kumar Saxena 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0
5 Angatha Varaprasada Rao 4 4 64 0 8 37 19 0 1 63 0
6 ANIL KUMAR BAHRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ANIL KUMAR GUPTA 1 1 5 0 0 4 1 0 0 5 0
8 Anil Kumar Jain 1 1 3 0 0 0 3 0 0 3 0
9 APPARAO CHAPPA 2 2 34 0 0 0 32 2 1 33 0
10 Ashok Basra 5 5 70 0 5 37 28 0 11 39 20
11 Ashok basra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Balamuni MC 5 5 73 1 9 25 36 2 26 43 4
13 Balwant Singh Bhatia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Balwant Singh Bhatia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Bhagwan Dass Bhankhor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Bhavna M Trivedi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 BICHITRA KUMAR DATTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Bunga Krishna Kishore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Bunga Krishna Kishore 3 3 48 0 0 19 15 14 15 29 4
20 Chandrashekhar M Masaguppi 6 6 86 6 6 33 41 0 0 75 11
21 D.K.UPADHYAY 8 8 115 5 17 36 56 1 19 84 12
22 Davinder Singh Bajwa 4 7 103 1 5 84 12 1 6 79 18
23 DEVESH KUMAR BHARDWAJ 1 1 3 0 0 1 2 0 0 3 0
24 Dr Amrit Lal Haldar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Dr Hari Pal Singh 3 3 49 0 1 8 38 2 48 1 0
26 Dr P SivaRam 3 3 34 0 0 0 24 10 10 24 0
27 Dr Ram Prakash 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Dr Sanjeev Agrawal 4 4 47 3 3 15 26 0 3 42 2
29 DR. Dinesh Chand 4 4 64 1 4 26 32 1 7 46 11
30 Dr. Jai Bhagwan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Dr. KAPIL DEV SHARMA 4 4 64 1 1 23 39 0 9 52 3
32 Dr. Sanjeev Kumar Chadha 4 4 49 1 2 6 38 2 0 43 6
33 Dr.Sk.Kulshrestha 6 6 96 0 11 63 22 0 17 66 13
34 G S Ojha 2 2 23 0 0 7 16 0 16 6 1
35 Gh.Ahmad Baig 5 6 80 0 0 13 43 24 22 54 4
36 GHAZANFAR AHMED 3 3 48 0 5 11 32 0 4 41 3
37 HASNUDDIN PATHAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Ishwar JAIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 J.V.Raghavalu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Jagdish Chander 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Jagdish Singh 5 6 84 0 3 23 57 1 43 37 4
42 Jagjit Singh Sodhi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Jagjit Singh Sodhi 1 1 17 0 0 0 17 0 0 17 0
44 Jolly.k.k 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 K.Raghavendra 4 4 51 1 5 28 16 1 0 48 3
46 KAJA VENKATESWARA RAO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Karan Singh Punia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Kuldeep Kumar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 KULDIP KUMAR BADYAL 4 4 64 1 3 15 45 0 0 54 10
50 Madhurjya Jyoti Das 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Mallikarjuna PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Manender Kumar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 MAQBOOL KHAN PATHAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Mathew George 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Murali V.D 1 1 16 0 2 13 1 0 1 15 0
56 Narinder Mohan Saini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Naveen Puri 3 4 47 0 27 16 4 0 11 22 14
58 Neeraj kumar sharma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Nirmal Chittora 5 5 69 2 2 36 28 1 16 40 13
60 PARDEEP KUMAR SHARMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Pardeep Kumar Sharma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Prabhakara Rao Thota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Prakash Chandra Samar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Pranab Kumar Talukdar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 R Nagarajan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Rajesh Kumar Bansal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Ram sen negi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Ramesh Chandra Mishra 1 1 2 0 1 1 0 0 0 2 0
69 RAMESH KUMAR 2 3 39 1 4 2 29 3 15 24 0
70 Ravindrakumar S Solanki 1 1 11 0 0 1 10 0 10 1 0
71 RP Gupta 1 1 17 0 0 0 17 0 0 17 0
72 Sainath D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Sanjib Kr. Bordoloi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 sayed mushtaq ali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 shishir kumar baser 3 4 65 1 7 29 26 2 10 44 11
76 Shisya Pal Sethi 5 5 81 1 0 48 32 0 13 62 6
77 SIRONJIB SAIKIA 3 3 49 0 4 6 28 11 8 32 9
78 Sohan Lal Salvi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Soumendra Ranjan Ganguly 4 4 59 3 13 12 30 1 0 57 2
80 Soumitra Ganguly 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 SOUMITRA SENGUPTA 5 7 62 2 12 25 23 0 7 45 10
82 Subhash Kumar Chaudhary 5 8 86 0 2 27 57 0 0 82 4
83 Sunil Kumar Shrivastava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 SURINDER KUMAR DHIMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Sushil Kumar Choubey 4 4 50 1 4 15 16 14 9 36 5
86 Tejendra Singh Marvaha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Thakur Dass Chopra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Umesh Prasad Gupta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 VALSAN M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 VENKATESWARA RAO KAJA 4 4 62 0 0 1 51 10 11 51 0
91 VINEETHA P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 143 156 2121 32 167 766 1052 104 372 1539 210