National Emblem of India logo JJM - Reports
Department of Drinking Water and Sanitation Ministry of Jal Shakti (GOI)
Main Menu
National Emblem of India logo
JJM - Reports
Department of Drinking Water and Sanitation
Ministry of Jal Shakti (GOI)
Skip Navigation LinksHome > Format N2 - National Wash Expert Wise Field Visit Report
National Wash Expert Wise Field Visit Report
Format N2
S.No. Name of National wash Expert States No. of District visited No. of Village visited No. of Village rated under Satisfactory Satisfactory: but improvement needed Unsatisfactory: immediate action needed
1 Star 2 Star 3 Star 4 Star 5 Star
Total 41 367 2217 3603 421 1079 5002 568
1 A. K. Gupta 5 8 101 0 17 43 40 1 13 57 31
2 ABANI KUMAR MANDAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ABDUL RAHIM KHAN 5 6 54 0 2 12 32 8 37 16 1
4 Ajay Kumar Saxena 2 2 21 0 0 8 13 0 4 14 3
5 Angatha Varaprasada Rao 7 11 164 0 9 80 74 1 1 128 35
6 ANIL KUMAR BAHRI 6 6 66 0 1 41 24 0 1 45 20
7 ANIL KUMAR GUPTA 1 1 5 0 0 4 1 0 0 5 0
8 Anil Kumar Jain 2 3 12 0 0 9 3 0 0 12 0
9 APPARAO CHAPPA 6 7 105 1 0 23 65 16 1 104 0
10 Ashok basra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ashok Basra 8 12 185 0 7 102 73 3 13 144 28
12 Balamuni MC 9 11 149 1 12 51 78 7 41 104 4
13 Balwant Singh Bhatia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Balwant Singh Bhatia 4 4 53 0 6 8 25 14 21 32 0
15 Bhagwan Dass Bhankhor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Bhavna M Trivedi 6 6 86 0 0 29 48 9 1 80 5
17 BICHITRA KUMAR DATTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Bunga Krishna Kishore 9 10 150 0 4 22 96 28 18 123 9
19 Bunga Krishna Kishore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Chandrashekhar M Masaguppi 6 6 86 6 6 33 41 0 0 75 11
21 D.K.UPADHYAY 11 17 251 5 24 92 126 4 54 172 25
22 Davinder Singh Bajwa 7 15 215 1 5 121 82 6 26 156 33
23 DEVESH KUMAR BHARDWAJ 3 4 28 0 2 16 10 0 4 21 3
24 Dr Amrit Lal Haldar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Dr Hari Pal Singh 4 6 91 0 2 12 74 3 57 34 0
26 Dr P SivaRam 8 8 129 0 16 4 91 18 24 101 4
27 Dr Ram Prakash 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Dr Sanjeev Agrawal 7 11 160 3 8 61 86 2 3 154 3
29 DR. Dinesh Chand 6 12 187 1 15 70 97 4 8 145 34
30 Dr. Jai Bhagwan 8 9 160 0 10 56 93 1 14 138 8
31 Dr. KAPIL DEV SHARMA 8 11 175 2 7 40 118 8 14 152 9
32 Dr. Sanjeev Kumar Chadha 9 11 135 1 16 49 66 3 0 125 10
33 Dr.Sk.Kulshrestha 9 13 208 0 11 112 85 0 62 133 13
34 G S Ojha 6 7 101 0 1 8 91 1 17 80 4
35 Gh.Ahmad Baig 6 9 120 0 0 14 69 37 24 92 4
36 GHAZANFAR AHMED 8 13 187 0 12 37 122 16 26 143 18
37 HASNUDDIN PATHAN 3 3 35 1 2 1 24 7 8 26 1
38 Ishwar JAIN 6 7 87 3 1 8 70 5 33 51 3
39 J.V.Raghavalu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Jagdish Chander 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Jagdish Singh 9 13 176 0 3 32 133 8 66 106 4
42 Jagjit Singh Sodhi 5 8 104 0 0 10 93 1 1 101 2
43 Jagjit Singh Sodhi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Jolly.k.k 5 5 47 0 0 17 30 0 22 20 5
45 K.Raghavendra 7 8 117 1 5 74 36 1 0 114 3
46 KAJA VENKATESWARA RAO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Karan Singh Punia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Kuldeep Kumar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 KULDIP KUMAR BADYAL 8 13 145 1 3 38 101 2 6 127 12
50 Madhurjya Jyoti Das 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Mallikarjuna PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Manender Kumar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 MAQBOOL KHAN PATHAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Mathew George 5 5 78 0 0 38 40 0 10 65 3
55 Murali V.D 6 6 96 0 2 27 61 6 5 89 2
56 Narinder Mohan Saini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Naveen Puri 5 8 100 0 31 39 23 7 33 48 19
58 Neeraj kumar sharma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Nirmal Chittora 7 8 77 2 2 39 33 1 17 47 13
60 PARDEEP KUMAR SHARMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Pardeep Kumar Sharma 7 7 92 0 5 24 43 20 24 58 10
62 Prabhakara Rao Thota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Prakash Chandra Samar 5 6 97 0 0 8 69 20 78 17 2
64 Pranab Kumar Talukdar 4 5 80 0 5 35 38 2 20 59 1
65 R Nagarajan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Rajesh Kumar Bansal 4 6 89 0 0 1 71 17 30 59 0
67 Ram sen negi 6 6 72 0 1 21 32 18 47 10 15
68 Ramesh Chandra Mishra 4 4 58 0 13 17 24 4 1 49 8
69 RAMESH KUMAR 5 6 80 2 9 10 42 17 24 52 4
70 Ravindrakumar S Solanki 5 6 69 0 0 26 36 7 13 53 3
71 RP Gupta 1 1 17 0 0 0 17 0 0 17 0
72 Sainath D 6 7 79 1 15 49 13 1 5 41 33
73 Sanjib Kr. Bordoloi 5 7 91 0 0 36 53 2 3 88 0
74 sayed mushtaq ali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 shishir kumar baser 9 11 177 1 8 71 80 17 41 123 13
76 Shisya Pal Sethi 10 13 197 1 0 100 95 1 15 171 11
77 SIRONJIB SAIKIA 5 10 102 0 4 44 43 11 17 71 14
78 Sohan Lal Salvi 6 6 80 0 0 40 40 0 10 52 18
79 Soumendra Ranjan Ganguly 8 10 133 3 16 42 64 8 0 127 6
80 Soumitra Ganguly 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 SOUMITRA SENGUPTA 10 13 137 3 21 36 64 13 24 97 16
82 Subhash Kumar Chaudhary 8 14 172 0 2 71 99 0 0 168 4
83 Sunil Kumar Shrivastava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 SURINDER KUMAR DHIMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Sushil Kumar Choubey 8 10 146 1 7 35 84 19 15 122 9
86 Tejendra Singh Marvaha 2 2 32 0 10 6 16 0 16 16 0
87 Thakur Dass Chopra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Umesh Prasad Gupta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 VALSAN M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 VENKATESWARA RAO KAJA 7 11 152 0 5 55 82 10 11 127 14
91 VINEETHA P 4 4 51 0 4 10 31 6 0 46 5
Total 41 367 2217 3603 421 1079 5002 568